info@pravnicky.sk
02/68 24 51 52

O nás

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária poskytuje kvalitné právne služby na profesionálnej úrovni pre domácich ako aj zahraničných klientov už od roku 2004 so zameraním na občianske právo, právo nehnuteľností a právo obchodných spoločností.

Ponúkame tiež komplexný právny servis pre cudzincov pri získavaní pobytov v Slovenskej republike a pri zabezpečení podnikania.

Advokátska kancelária tiež poskytuje poradenské a konzultačné služby v rôznych oblastiach práva podľa požiadaviek klientov, vypracovávanie zmlúv a akýchkoľvek iných listín o právnych úkonoch.

about image

Právne služby

Poskytujeme tieto druhy právnych služieb

Obchodné právo

 • právny servis vo vzťahu k zakladaniu obchodných spoločností, zabezpečenie zmien údajov o spoločnostiach v obchodnom registri, likvidácia spoločností, zastupovanie v obchodných sporoch a v konaniach pred obchodným registrom,

 • vyhotovovanie zmlúv a iných listín o právnych úkonoch, bežná právna agenda a poradenská činnosť pre spoločnosti v oblastiach obchodného práva, zastupovanie klientov pred súdmi vo všetkých oblastiach obchodného práva

 • Občianske právo

 • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva, riešenia majetkových vzťahov,

 • vypracovávanie rôznych typov zmluvnej dokumentácie - kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o vecných bremenách

 • zastupovanie klientov pred súdmi v občianskom konaní, mimosúdne rokovania, vymáhanie pohľadávok


 • Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnom konaní, podávanie návrhov, opravných prostriedkov prípadne iných podaní v rámci správneho konania

 • právne poradenstvo a zastupovanie klientov v konaniach podľa živnostenského zákona, katastrálneho zákona, stavebného zákona

 • zastupovanie klientov pred súdmi v konaniach o preskúmanie rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy.

 • Trestné právo

 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní


 • Právo nehnuteľností

 • príprava zmlúv o prevode nehnuteľností,

 • príprava zmluvnej dokumentácie k úprave práv k nehnuteľnostiam, záložné právo, vecné bremená

 • zastupovanie v katastrálnom konaní

 • Pracovné právo

 • právne poradenstvo v oblastiach pracovného práva

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd a iných pracovnoprávnych dokumentov

 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch, ochrana osobných údajov
 • Rodinné právo

 • zastupovanie klientov vo veciach rozvodu manželstva, bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v konaniach vo veciach výživného

 • právne poradenstvo pri úprave pomerov k maloletým deťom, úprava styku s maloletými deťmi a iné

 • Komplexný právny servis pre cudzincov

 • právne poradenstvo pre cudzincov, konzultácie a pomoc s miestnymi úradmi pri získavaní víz, pobytov v Slovenskej republike, štátne občianstvo,

 • právne poradenstvo pri podnikaní cudzincov v Slovenskej republike, virtuálny pobyt, zakladanie spoločností, zakladanie občianskych združení a iné
 • Objednať na konzultáciu sa môžete telefonicky na {02/68 245 152} alebo emailom na info@pravnicky.sk


  Advokáti

   

  JUDr. Katarína Kurata Tencerová

  Advokátka

  Pracovné skúsenosti:
  Od 2016 Advokátska kancelária MICHALOVIČOVÁ/ŠRAMELOVÁ/TENCEROVÁ
  2014 - 2016 Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
  2005 - 2014 Advokátska kancelária JUDr. Alexandra Michalovičová
  2001 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


  Vzdelanie:
  2000 Univerzita Komenského v Bratislave

  Doplnkové vzdelanie a stáže
  Európske štúdiá - Academia Istropolitana Nova
  Law Office of Russell Babcock, San Diego, CA 92101, USA

  Kontakt:
  tel. 02/68 245 152
  email: tencerova@pravnicky.sk

  JUDr. Natália Šramelová

  Advokátka

  Pracovné skúsenosti:
  Od 2016 Advokátska kancelária MICHALOVIČOVÁ/ŠRAMELOVÁ/TENCEROVÁ
  2010 – 2016 Advokátska kancelária JUDr. Alexandra Michalovičová

  Vzdelanie:
  2006 Trnavská univerzita, Právnická fakulta

  Doplnkové vzdelanie a stáže:
  Slovenský helsinský výbor
  Liga za ľudské práva
  Okresná prokuratúra Trnava

  Kontakt:
  tel. 02/68 245 152
  email: sramelova@pravnicky.sk

   


  Kontakt

  Vyplňte nižšie uvedený formulár a kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu

  Adresa

  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
  Pri Smaltovni 4, 851 01 Bratislava

  Telefón


  Tel. : 02/68 24 51 52

  Email

  info@pravnicky.sk


  GDPR

  Stiahnite si naše zásady ochrany osobných údajov